Psychotherapie

Pijn, verdriet, angst, twijfels, kwaadheid en machteloosheid, het zijn allemaal emoties die we herkennen en die bij het leven horen. Als het teveel wordt en wanneer we de pijn niet kunnen plaatsen en verwerken kunnen we hieronder erg lijden. Het levenspad wordt dan een lijdensweg i.p.v. en uitdagend doel. We komen vast te zitten door o.a. onverwerkte gebeurtenissen zoals trauma's of gewoon omdat we met een patroon of overtuiging zitten. Jouw verhaal staat centraal in de sessie en samen gaan we op zoek naar datgene wat jij nodig hebt om verder te kunnen.

EMDR Trauma-therapie is heel effectief bij enkelvoudige trauma's, heeft u iets overweldigend meegemaakt dat een keer is voorgevallen, bv een overval of diefstal, een ongeluk of getuige zijn van een ongeluk, een brand, een plots verlies van iemand die belangrijk was in je leven , geweldpleging etc.... Dikwijls heeft u dan klachten zoals beelden en nare herinneringen die zich opdringen, schrikreacties, angstige dromen, herbeleven van de gebeurtenis, vermijden van gedachten, gevoelens en situaties die u aan het trauma doen herinneren, lichamelijke spanningen, woedeaanvallen en concentratieproblemen. Het trauma is van het verleden maar het lichaam reageert alsof je nu nog in gevaar bent, je voelt je niet veilig van binnen. EMDR kan helpen om deze nare gebeurtenis te verwerken, het is een bewezen effectieve therapie.

Bij een meervoudig trauma wanneer de traumatische ervaringen zich regelmatig herhaald hebben kan EMDR ook helpen als techniek geïntegreerd in het therapeutische proces. Wanneer er sprake is van een complex trauma is er dikwijls ook een dissociatie, een deel van de persoonlijkheid dat niet volledig geïntegreerd is in het zelf. Door hiermee te werken, eerst en vooral bewust te worden en dit deel de nodige aandacht te geven kan dit terug geïntegreerd worden in het zelf.

Focussen: Tijdens focussen krijg je meer innerlijke voeling met jezelf. Het lichaam weet soms meer dan de mind, als er iets mis is voelen we dit ook lichamelijk en op dit ervaren gevoel gaan we dieper is. Je kan het omschrijven al innerlijk luisteren of contact maken met een vorm van lichamelijk gewaar-zijn, het ervaren gevoel. Jezelf leren afstemmen op je lichamelijke gewaarwording kan een gevoel van opluchting geven. Bij focussen vertrekken we niet in het verleden maar vragen we ons af wat er nu het meest belangrijke is in je leven. Waar worstel je nu het meest mee en van daaruit werken we verder.

Yogatherapie: Yogahoudingen werken dieper in op het lichaam dan we zouden denken, bepaalde houdingen werken activerend en andere dan weer rustgevend. Bepaalde houdingen werken dieper in op je emotionele lichaam en geven rust in je hoofd nog andere houdingen stimuleren je concentratie. In Yogatherapie bekijken we de geest en lichaam in 1 omvattend geheel en niet gescheiden van elkaar.

Ademwerk. Ademhaling werkt vrij onmiddellijk op het zenuwstelsel. Je kan met de adem je lichaam en geest ontspannen of activeren. Na enkele minuten voel je al het effect. De adem heeft 4 componenten die we kunnen beïnvloeden waardoor je een ontspannend en geruststellend effect krijgt op je gemoed. Afhankelijk van jouw gemoedstoestand en behoefte kiezen we de aangepaste ademhaling. Je adem is onbewust maar door het in je bewustzijn te brengen kan dit je denken en doen veranderen.

Gesprekstherapie- rouwtherapie Je verhaal kunnen doen en in woorden naar jouw pijn, je gevoel en je ervaringen gaan kan ook zeer bevrijdend werken. Woorden en taal blijven een belangrijk medium en kunnen gecombineerd worden met psychotherapeutisch werk.

Prijs voor een consult:

sessie van 1 u: 60 euro

sessie van 1,5 u: 80 euro