De essentie van Yoga

Achter Yoga schuilt een hele filosofie, een diepgaande betekenis die de zin van het leven verklaart. Yoga betekent Union, verbinding maken, datgene waar we verbinding mee maken is onze essentie, onze ware zelf, 'our true self', onze ziel, 'the atman'. Het doel van yoga is de ultieme vrijheid bereiken of ''liberation of the soul''.

De Spirit is het onveranderlijke in onszelf, onze gedachten, emoties en het lichaam kan veranderen maar de Spirit niet, die is eeuwig en staat buiten alle fluctuaties van mind en emoties. Wanneer we volledig aanwezig zijn in het ‘nu’ en we in harmonie zijn met onszelf en onze omgeving dan zijn we meer in verbinding met de Spirit, het geeft ons een gevoel van diepe innerlijke vrede, gelukzaligheid, rust en veiligheid, de schoonheid van de natuur, de vogels die zingen, de bloesems die bloeien, de zon op het water, de liefde van kinderen kan men intens ervaren in een gevoel van 'alles is mooi en in harmonie'. Het is een schittering van schoonheid, harmonie en geluk of met andere woorden ''Bliss consciousness''. Men voelt zich dan ‘‘ziels-gelukkig.’’

"Je hebt geen ziel maar je bent een ziel."

Man in essence is a soul, a radiating ray of the universal Spirit.

Patanjali is een van de grootste wijzen uit de oudheid die het doel van Yoga mooi beschreven heeft, Yoga als verbinding van de individuele Spirit met de universele Spirit. Hij heeft de Yoga sutra's geschreven, dit zijn krachtige aforismen die beschrijven hoe dat je deze staat van bewustzijn kan bereiken. In zijn tijd bestond yoga enkel uit 1 houding, de meditatie-houding of lotus-pose, pas daarna rond 1800 -1900 zijn er vele yoga-houdingen aan toegevoegd en is yoga ook lichaams-gericht en niet enkel meditatief zoals Patanjali beschreven heeft.

Yoga-houdingen zijn zeker belangrijk om die verbinding te creëren maar niet het enige. Via de asana's kunnen we emotionele spanningen loslaten, emoties en stress zetten zich ook op het lichaam en na een les voel je dat het lichaam weer soepel aanvoelt en je voelt dat het deugd gedaan heeft. Via asana's stimuleren we ook de klieren die geluks-hormonen en aminozuren afscheiden zoals GABA en serotonine.

Yoga is het stoppen van de bewegingen in de mind of

Yoga chitta vritti nirodha

Dit is de tweede van de Yoga sutra's beschreven door Patanjali. Door de gedachten in de geest te beheersen en je geest rustig te maken bereik je gemakkelijker Yoga of Union. In stilte kan de Spirit meer stralen en is er innerlijke rust.

Dan rust de Ziener in zichzelf

dit is de derde van de Yoga sutra's.

Dit zijn enkele van de aforismen van Patanjali.

Het achtvoudige pad om Yoga te bereiken: Raja Yoga

Yama: yamas beschrijven de universele morele of ethische principes, hoe je een betekenisvolle verhouding kan hebben met anderen als sociaal wezen. bv Geen geweld of agressie gebruiken , niet stelen van anderen, geen hebzucht, naar waarheid spreken, beheersing van lust

Niyamas: beschrijven de morele houding ten opzichte van onszelf, bv zelfstudie, studie van de geschriften, zuiverheid in gedachten en op je lichaam, discipline en overgave en vertrouwen in het Al.

Asana: asana's kennen we van de Yogasessies , het zijn de houdingen die we aannemen op de mat, ze bevrijden het lichaam van emotionele en fysieke spanningen en geven een algemeen gevoel van welbevinden en deugdzaamheid.

Pranayama: dit betekent de regulatie van je levenskracht, je adem is een manifestatie van die levenskracht. Ademhaling en ademwerk is essentieel in Yoga.

Pratyahara: het naar binnen brengen van de aandacht, je zintuigen even 'afzetten' en in stilte naar binnen gaan.

Dharana: Concentratie en focus is nodig om te kunnen mediteren. Als je geest voortdurend afgeleid wordt dan is er geen focus, geen aandacht en is het zeer moeilijk om te mediteren.

Dyana: dit betekent meditatie, absorptie van je aandacht in meditatie

Samadhi: is de gelukzaligheid die je kan ervaren door regelmatig te mediteren en een betekenisvol leven te leiden, altijd maar opnieuw de verbinding met je ziel maken. Samadhi betekent 'Bliss consciousness' hetis het mooiste wat je ooit kan ervaren, het is moeilijk in woorden te vatten, woorden zijn niet genoeg om het te beschrijven, het is ontzettend vervullend, verruimend en gelukzalig.